"W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wyksztalceniem"
Ferdek Kiepski

WYGINAM DO PRACY ZA: